All posts by Poul Hult

Regionalforsamling 2021

Indkaldes til Region Fyns regioralforsamling den 5/6 kl.12.00.

i skyttehuset Egelundsvej1 5757 Ringe.

Vi starter med en greenlaning som slutter ca. 14.30 hvorefter nationalforsamlingen starter, med dagsorden efter vedtægterne.

Følgende er på valg:

Poul Hult, villig til genvalg.

Ole Grønlund, villig til genvalg.

Christian Kohsel Rusch, ønsker ikke genvalg.

Jørgen Zeuner,

Efter gerforsamlingen er regionen vært ved smørrebrød samt drikkevareren.

Af hensyn til bestilling af ovennævnte bedes i venligst oplyse hvor mange i deltager, til Kim Christensen på telefon 24 66 55 23 eller på mail porschekims@gmail.com.

Det er aftalt med Skyttehuset at der må overnattes på området til dagen efter.

Med stor LR hilse.

På vegne af regionsledelsen

Jørgen Zeuner.

Print det venligst ud såfremt i ønsker at have det med.Vedhæftede filer:

  • Ordinær Regionalforsamling holdes hvert år i henhold til § 9. Regionalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. 2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede. 3. 3. Valg af stemmetællere. 4. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. 5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling. 6. 6. Regionsledelsens beretning. 7. 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 8. 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse. 9. 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg. 10. 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen. 10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne. 11. 11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen. 12. 12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. 13. 13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en etårig periode. 14. 14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren. 15. 15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg. 16. 16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. 17. 17. Eventuelt.

Posteløb 28.2.21

Så er årets første løb kørt. Det var et orienteringsløb (posteløb), det var et løb hvor vi fik udleveret adresser vi skulle køre til. Når vi kom til en post skulle vi løse nogle spørgsmål og derefter var der en ny adresse vi skulle køre til. Løbet var arrangeret af Kim Christensen.

Det var et godt løb med 14 poster veltilrettelagt. Så mange nye steder. Kørte rundt i det sydlige yderste del af Odense kommune. Ved hver post var der en opgave der skulle løses. Gætte køretøjet totalvægt, tælle byggetårns kraner , efter at have kravlet op på en bakke. Kompas måling osse på en høj. Gætte biltyper, reservedels kendskab samt bakke køretøjet på en parkeringsplads slalom m.m. Turen var spændene endda med nye veje der ikke var med på GPSen. En stor tak til Kim og alle medhjælperne

Opdater orienteringsløbet 28. februar

Lige en Update på orienteringsløbet d. 28 februarPt ca 10-15 deltagere.
Der er 15 posterDe 13 af dem er “klare sig selv” posterDem kører jeg ud søndag morgen og hænger opDer er 2 poster der får brug for hjælpDen første og den sidste.Der er ca 2 timers tranport tid ialtOg ca 2 timer til at løse opgaverneDet starter kl 10 og slutter ved ca 14 tiden.Alt overholder corona reglerne.Den ene post er ved min privat adresse, der vil der være sodavand og opfyldning af kaffekander efter behov.
Hvis der er nogen der vil hjælpe til, så skriv / ring til mig. Kim 24665523

Forårs poste løb. Søndag 28. februar 2021 kl. 9.00

Så er det tid til at få projekterne ud af garagen eller få støvet bilerne af.

Det er forår og al det corona er ved at give os pip.

Der arrangeres posteløb rundt i det sydlige ODENSE og omegnen. (uden for miljøzonen)

Dagen planlægges og tilrettes løbende så vi overholder de gældende corona restriktioner der er på tidspunktet.

Udgangs punkt er ved Netto Skt. Klemens – Møllevej 2 – ODENSE s.

Tilmelding til Kim på 24665523.

Info kommer løbende i takt med at vi får planlagt og tingene på plads