Category Archives: Set og sket 2019

Regionalforsamling 20-02-20 kl. 18.30

Arrangement:  Regionalforsamling
Dato:  20-02-2020 kl. 18:30 til 22-02-2020 kl. 23:00
Sted:  Skyttehuset
Adresse:  Egelundsvej 1 5750 Ringe
Kontakt vedr. arrangementet:  Jørgen Zeuner, email: jozeuner@mail.dk, telefon: Jørgen Zeuner 41135953
Beskrivelse:  Så er det tid til den årlige regionalforsamling , med dagsorden i vedtægterne.
Senest den 15. januar skal forslag til behandling på den ordinære regionalforsamling afleveres til regionsledelsen.
Mød talstærkt op så vi kan få en god regionalforsamlimg, husk det er her du kan være med til at tegne klubens fremtid.
Klubben er til for dig og ikke omvendt !!!!!
Regionen giver smørebrød kaffe, øl og vand.

På regionledelsens vegn.
Jørgen Zeuner.

Julefrokost 14-12-2019 kl. 17:00-23:00

Så er det tiden årets julefrokost, da hovedkassen i år giver et tilskud til dette er ALT gratis, der er den betingelse at arrangementet afholdes i indeværende år, derfor det sene opslag-
Vi håber at rigtig mange vil deltage, så vi kan få nogle hyggelige timer sammen.
Såfremt du ønsker at deltage, som vi forventer, skal du tilmelde dig til Lotte på telefon 60757717, med en sms, med det antal du ønsker at tilmelde.
Med stor LR hilsen
Jørgen

Sted: Klubhuset, Assensvej 159, 5750 Ringe

Fyn er Fin IV 27/8-2019

I denne udgave af Fyn er Fin tager vi en sydlig destination og rammer Faaborg. Her finder vi et passende ishus, der kan dække vores behov. Er du ny i klubben, har du her en god mulighed for at se, hvad vi er for nogen størrelser i Region Fyn. Dette er årets sidste omgang Fyn er Fin, så hvad dette angår er det sidste chance i 2019. Jeg håber vi ses!
Så er sommeren i gang – der er ingen undskyldninger for ikke
at komme afsted!

Vi mødes ved Lidl Fåborg, Banegårdspladsen 8, 5600 Fåborg klokken 19.00

Kontakt: Jørgen Zeuner, email: jozeuner@mail.dk, telefon: 4115953

 

Søndagsbagjulefrokost 20/1-2019

Traditionel julefrokost selvfølgelig afholdt i januar som vi plejer. 

NYT NYT NYT NYT

Ny adresse: Hillerslev klubhus, Assensvej 149 B, 5750 Ringe, kl. 13:00.

NYT NYT NYT NYT

I år er der tilføjet egenbetaling på 100,- kr. pr. mand.

Husk tilmelding til Lotte Philip på tlf. 6075 7717 senest d. 11. januar 2019.

Regionalforsamling 6/2-2019 kl. 18.30

I henhold til vedtægterne blev der allerede indkaldt til den ordinære regionalforsamling i Oasen nr. 6, 2018. Regionalforsamlingen afholdes onsdag d. 6. februar 2019, kl. 18:30 på Hjemly Fri og Idrætefterskole, Assensvej 152, 5750 Ringe.
Bemærk at regionsleder Christian Kohsel-Rusche ikke genopstiller. Der er derfor mulighed for, at medlemmer med regionslederambitioner kan få deres ambitioner opfyldt. Vil man helt uforpligtende gerne vide hvad hvervet indebærer, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte Christian Kohsel-Rusche.

Dagsorden i henhold til vedtægterne er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling
 6. Regionsledelsens beretning
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg
 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen
  1. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne
 11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen
  1. På valg til Regionsledelsen er regionslederen. Christian Kohsel-Rusche stiller ikke op til genvalg.
 12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode
 13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode
 14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefkørerinstruktøren
 15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg
 16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode
 17. Eventuelt

Regionen er vært med franskbrød, ost, the og kaffe.

– Vel mødt!

FM1 27/4-2019 kl. 9.00-16.00

Årets første afdeling af Fynsmesterskaberne i trial. Vi lægger ud på Agernæs regionens ubestridte hjemmebane. Trial er en disciplin hvor det gælder om at komme så langt som muligt uden at hverken gå i stå, sidde fast eller berøre de porte som også bruges til at beregne hvor mange point der gives til den enkelte kører. Når dagen er slut overgår pointene til det samlede regnskab for 2019. Der køres i alt 4 afdelinger i løbet af året, hvoraf man skal have deltaget i mindst to afdelinger for at kunne vinde sin klasse. Klassen bestemmes alt efter hvilken Land-Rover du kører i.

Trial er ikke bare underholdende at deltage i, men også en god tilskuersport. Har du ikke stiftet bekendtskab med disciplinen før, så kom og se på, lær reglerne og se en Land-Rover på dens hjemmebane!

Deltagelse i trial kræver Grønt bevis.

Regionen er vært med morgenbrød og -kaffe kl. 9. Når vi har slukket den værste kaffetørst, sætter vi trialbaner. Mød tidligt op og få indflydelse på hvor og hvordan banerne sættes. Adressen er Kørupvej, 5450 Otterup. Vi skilter tydeligt oppe ved vejen.

Vi ses på Agernæs!