Regionalforsamling 6/2-2019 kl. 18.30

I henhold til vedtægterne blev der allerede indkaldt til den ordinære regionalforsamling i Oasen nr. 6, 2018. Regionalforsamlingen afholdes onsdag d. 6. februar 2019, kl. 18:30 på Hjemly Fri og Idrætefterskole, Assensvej 152, 5750 Ringe.
Bemærk at regionsleder Christian Kohsel-Rusche ikke genopstiller. Der er derfor mulighed for, at medlemmer med regionslederambitioner kan få deres ambitioner opfyldt. Vil man helt uforpligtende gerne vide hvad hvervet indebærer, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte Christian Kohsel-Rusche.

Dagsorden i henhold til vedtægterne er som følger:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede
 3. Valg af stemmetællere
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling
 6. Regionsledelsens beretning
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg
 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen
  1. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne
 11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen
  1. På valg til Regionsledelsen er regionslederen. Christian Kohsel-Rusche stiller ikke op til genvalg.
 12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode
 13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en et-årig periode
 14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefkørerinstruktøren
 15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg
 16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode
 17. Eventuelt

Regionen er vært med franskbrød, ost, the og kaffe.

– Vel mødt!