Regionalforsamling 2021

Indkaldes til Region Fyns regioralforsamling den 5/6 kl.12.00.

i skyttehuset Egelundsvej1 5757 Ringe.

Vi starter med en greenlaning som slutter ca. 14.30 hvorefter nationalforsamlingen starter, med dagsorden efter vedtægterne.

Følgende er på valg:

Poul Hult, villig til genvalg.

Ole Grønlund, villig til genvalg.

Christian Kohsel Rusch, ønsker ikke genvalg.

Jørgen Zeuner,

Efter gerforsamlingen er regionen vært ved smørrebrød samt drikkevareren.

Af hensyn til bestilling af ovennævnte bedes i venligst oplyse hvor mange i deltager, til Kim Christensen på telefon 24 66 55 23 eller på mail porschekims@gmail.com.

Det er aftalt med Skyttehuset at der må overnattes på området til dagen efter.

Med stor LR hilse.

På vegne af regionsledelsen

Jørgen Zeuner.

Print det venligst ud såfremt i ønsker at have det med.Vedhæftede filer:

  • Ordinær Regionalforsamling holdes hvert år i henhold til § 9. Regionalforsamlingen indkaldes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. 2. Godkendelse / optælling af stemmeberettigede. 3. 3. Valg af stemmetællere. 4. 4. Godkendelse af dagsorden. 5. 5. Godkendelse af referat fra sidste Regionalforsamling. 6. 6. Regionsledelsens beretning. 7. 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. 8. 8. Kassereren fremlægger budget for indeværende regnskabsår til godkendelse. 9. 9. Orientering fra nedsatte specialudvalg. 10. 10. Behandling af Landsrådsforslag tilstillet regionen fra Hovedbestyrelsen. 10 a. Indkomne skriftlige forslag fra Regionsledelsen og medlemmerne. 11. 11. Valg af medlemmer til Regionsledelsen. 12. 12. Valg af suppleanter til Regionsledelsen for en et-årig periode. 13. 13. Valg af 2 delegerede og et passende antal suppleanter for disse, til Landsrådet, for en etårig periode. 14. 14. Godkendelse af Regionsledelsens valg af Chefinstruktøren. 15. 15. Valg/udpegning af medlemmer til specialudvalg. 16. 16. Valg af to Regionsrevisorer og to suppleanter for en et-årig periode. 17. 17. Eventuelt.