Regionalforsamling 2023

Regionalforsamlingen 2023 blev afholdt 18. februar i Skydehuset, Ringe.

Årets Regionalforsamling blev afholdt i god ro og orden med et rigtig fint fremmøde.

I år skulle to poster besættes; regionsleder og sekretær, hvor henholdsvis Ole Grønlund blev valgt til regionsleder og Kim Christensen blev valgt som regionssekretær.

Regionskasseren er stadig Susanne Lærke Kragh, og de to resterende medlemmer af bestyrelsen er Leif Jacobsen og Kaj Juel.

I år har vi fået tre suppleanter til bestyrelsen; Bjørg Kamp Opstrup, Ronnie Hansen og Poul Hult.

Derudover fik vi valgt ny chefinstruktør; Jacob Møller

Den nye bestyrelses kontaktoplysninger kan ses under fanen bestyrelse.